Najbliższe spotkanie robótkoweNajbliższe spotkanie robótkowe: 29.08.2015, godzina 12:00, w naszym stałym miejscu.

Jeśli chcesz się z nami spotkać, to pozostaw w komentarzu adres mailowy lub skontaktuj się przez formularz, który jest po prawej stronie, a wyślę wszystkie potrzebne wskazówki :]

sobota, 13 września 2008

Longoria's something pattern #2

Tym razem napisałam wzór na wdzianko bez zszywania.
This time I wrote pattern for Longoria's without seaming.

POLSKA WERSJA:
Legenda: PS- prawa strona, LS- lewa strona, o l- oczka
lewe, o p- oczka prawe

Wzór jest dla rozmiary L (40)

Próbka: 10cm x10cm- 15 oczek x19 rzędów

Włóczka: "czterdziestka" przerabiana podwójnie, ok 600g

Druty: na żyłce nr 6mm


Nabrać 160 oczek, przerobić 5 rzędów ściągaczem 2/2.
W 6 rzędzie (prawa strona) : 2o p, 2o l, 16o p, 2o l, 1o p, 22o l, umieścić marker, 70o l, umieścić drugi marker, 22o l, 1o p, 2o l, 16o p, 2o l, 2o p.
W 11 rzędzie skrzyżować (polecam użycie dodatkowego drutu): 5
o przełożyć na dodatkowy drut z tyłu robótki, 3 o przerobić na prawo, przerobić oczka z drutu dodatkowego, 3 oczka przełożyć na drut dodatkowy z przodu robótki, 5 oczek p, przerobić oczka z drutu dodatkowego.
Powtarzać 11 rząd co 16 rzędów.


ROZDZIELENIE PRZODÓW I TYŁU:

Po osiągnięciu 45 cm długości rozdzielić przody i tył.
W tym celu przełożyć 45 oczek prawego przodu na agrafkę.
PS: dowiązać nitkę, zamknąć 5 oczek, przerobić rząd do końca.
Przełożyć 45 oczek lewego przodu na agrafkę.
LS: zamknąć 5 oczek, przerobić rząd do końca, na drucie powinno być 60 oczek.


TYŁ:

Przerobić jeden rząd PS 60 oczek.
Na LS zacząć spuszczać oczka do reglanu: 2o p, 2 o razem na prawo, o p aż do ostatnich 4 oczek, 2 o razem na prawo, 2o p. Oznaczyć ten rząd jako pierwszy reglanu. Powtarzać na LS (oczka prawe) 20 razy (40rzędów reglanu).
W 30 rzędzie na LS od początku reglanu zacząć spuszczać dekolt: 2o
p, 2o na prawo razem, 6o p, zamknąć 10 o, 6 o p, 2o na prawo razem, 2o p. PS dowiązać nitkę i robić jak wypada.
32 rz reglanu: 2o p, 2o na prawo razem, 3o p, 2 o na prawo razem; drugi kawałek w odwrotnym układzie.
34 rz: 2o p, 2 o na prawo razem, 2 o p, 2 o na prawo razem.
36 rz: 2 o na prawo razem, 1 o p, 2 o na prawo razem.
38rz: 2 o na prawo razem, 1o p.
40 rz: zamknąć wszytskie oczka


LEWY PRZÓD:
Przełożyć oczka na druty.
PS: zamknąć 5 o. LS jak wypada, PS jak wpada.

LS: zacząć reglan (oznaczyć jako pierwszy rząd reglanu) p to ostatnich 4 oczek, 2 o na prawo razem, 2o p, powtórzyć 20 razy na LS.
W lewym przodzie dekolt zaczynamy spuszczać na LS w 26 rz reglanu: zamknąć 7 o.
W 28, 30, 32, 34, 36 rzędzie spuścić odpowiednio 3, 2, 2, 2, 2 oczk..
W 37 i 39 rzędzie zamknąć po 1 oczku.
W 40 rzędzie zamknąć wszystkie oczka pozostające na drucie.


PRZÓD PRAWY:

Przełożyć oczka na druty.

PS: Zrobić jeden rząd jak wypada.

LS: zamknąć 5 oczek, na drucie mamy 40 o.
PS: jak wypada.

LS: zacząć zamykać oczka na reglan: 2 o p, 2 oczka razem n
a prawo, dalej jak wypada, oznaczyć ten rząd jako pierwszy reglanu. Powtórzyć 20 razy.
Na wysokości 25 rzędu reglanu zacząć spuszczać oczka na dekolt (odmiennie niż dekolt na plecach tutaj robimy to na PS): zamknąć 7 oczek.

W każdym nieparzystym rzędzie zamknąć kolejno: 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1.

Zamknąć wszytskie oczka pozostające na drucie w 40 rzędzie.


RĘKAWY:

Nabrać 32 o, przerobić 5 rz ściągaczem 2/2.

W 6 przerobić wszystko na lewo.

Co 10 rz dodać jedno oczko z każdego brzegu. Powtórzyć 10 razy.

W dwóch kolejnych rzędach zamknąć 5 początkowych oczek (7, 8 rz).

na LS zacząć spuszczać reglan: w co 4 rzędzie: 2o p (l), 2 o na prawo (lewo) razem, do 4 ostatnich oczek, 2 oczka razem na prawo (lewo), 2 o p (l).

Przerobić tak 40 rzędów, w 40 zamykająć wszytskie oczka.


GOLF:

nabrać 26 o, przerabiać ściągaczem 2/2.

W 5 rzędzie zrobić dziurki na guziki.

Golf zrobić tak długi jak potrzeba.


WYKOŃCZENIE:

- zablokować wszytskie elementy
- zszyć
- przyszyć guzik
i
- pochować nitkiENGLISH VERSION:
Pattern is for size L (40)

Gauge: 10cm x 10cm- 15 stitches x 19 rows in stockintte
Yarn: sport weight double threaded, almost 600g
Needles: circular 6mm

Co 160 st. Knit 5 rows of ribbing 2/2. On 6th row (RS): 2 k, 2 p, 16k, 2p, 1k, 22p, pm, 70p, pm, 22p, 1k, 2p, 16k, 2p, 2k. 11th row: crossing: sl 5 st onto cn hold on back, 3k, 5k from cn; sl 3 st onto cn hold on front, 5k, 3k from cn. Repeat this row every 16th row.

DIVIDE FRONTS AND BACK:
Place 45 st on holder (right front).
Join thread. Bo 5 st, p to the marker.
Place 45st on holder (left front).
WS: bo 5 st, k to the end of row. you should have 60 st on needle.

BACK:
purl one row (RS).
On WS start raglan: 2k, k2tog, k to last 4 st, ssk, 2k. Mark this row as first row of raglan. Repeat this on WS 20 times.
On 40th row of raglan bo all stitches.
In 30th row of raglan on WS start shaping neck line.
2k , k2 tog, 6k, bo 10 st, 6k, ssk, 2k.
On RS join thread, p all stitches.
32nd row: 2k, k2tog, 3k, k2tog; second piece on oposite scheme
34th row: 2k, k2tog, 2k, k2tog
36th row: 2k, k2tog, 1k, k2tog
38th row: k2tog, 1k
40th row: bo all stitches

LEFT FRONT:
sl all stitches on needle.
RS: bo 5 st. WS: as it comes,
RS: as it comes. WS: start raglan, mark as first row of raglan. k to last 4 st, ssk, 2k. Repeat 20 times on WS.
In 26th row of reglan on WS start neckline: bo 7st
In rows 28, 30, 32, 34, 36 bo 3, 2, 2, 2, 2 st
In rows 37, 39 bo 1, 1 st
In 40th row bo all stitches.

RIGHT FRONT:
sl all stitches on needle.
RS: knit stitches as they become
WS: bo 5 st. RS: as it comes
WS: stasrt raglan, mark as first row of raglan: 2k, k2tog, k. Repeat 20 times
In 25th row (RS) start neckline: bo 7 st.
In every odd number row bo 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1 stitches.
In 40th row bo all remain stitches.

SLEEVES:
co 32 st.
5rows ribbing 2/2
In 6th row all stitches p.
Every 10 row add stitch on each side. Repeat 10 times.
In begining of next two rows bo 5 stitches.
In WS start raglan: every 4th row 2k, k2tog, k to last 4 st, ssk, 2k. Repeat 10 times.
Bo all st in 40th row.

TURTLENECK:
Co 26 st. knit ribbing 2/2 until measure fits neckline.
In 5th row do buttonholes.

FINISH:
Block each piece.
Sew everything together.
Sew buttons.

2 komentarze:

  1. Again, Absolutely beautiful! I love the color of this one. Also again, thanks so much for making the pattern and modifications for each versions available to the world. I know I really appreciate it ;)

    Happy knitting! I can't wait to see more of your projects.

    OdpowiedzUsuń
  2. mikarobotki.blogspot.com9 marca 2009 22:08

    poczyniłam longorie całośc jednak wykonałam wzorem "plaster miodu".Wyszło jak dla mnie super choc nawet w połowie nie tak pięknie jak Tobie .Cudne prace . Podziwiam.

    OdpowiedzUsuń