Najbliższe spotkanie robótkoweNajbliższe spotkanie robótkowe: 29.08.2015, godzina 12:00, w naszym stałym miejscu.

Jeśli chcesz się z nami spotkać, to pozostaw w komentarzu adres mailowy lub skontaktuj się przez formularz, który jest po prawej stronie, a wyślę wszystkie potrzebne wskazówki :]

czwartek, 27 listopada 2008

Romantyczny wzór/Romance pattern

Nareszcie skończyłam! Jestem bardzo zadowolona z efektu :D Już nawet zapomniałam ile przebojów z nim miałam.
At last finished this project! I'm really pleased how it looks like :D I'd forgot how many problems I have with this cardigan.

ROMANTYCZNY
Włóczka: od Raweny, więc nie umiem podać rzadych parametrów.
Druty: 5mm
Próbka: 10/10cm- 20rz/20o, gładkim prawym, mierzone po blokowaniu
TYŁ:
-nabrać 96o
-7rzedów przerobić ryżem, w 8 wszytskie oczka na prawo
-co 5 rząd z każdej strony zamknąć po jednym oczku, powtórzyć 11 razy (55rzędów)
-15 rzędów przerobić prosto (70rz)
-od 71 rz dodawać z każdej strony po jednym oczku co 6rz, 8 razy (119rz)

Pachy:
-120 rz zamknąc 5 oczek na początku rzędu
-121 rz zamknąć 5 oczek na początku rzędy
-od 122 rz w parzystych rzędach zamknąc 1 oczko z każdej strony, powtórzyć 3 raz
-130 zamnkąc 1 oczo z kazdej strony

Dekolt:
-149(PS): 10 p, m, 15 p, 32o zamknąć, 15p, m, 10p, (przełożyć jedną część na drut pomocniczy i przerabiać tylko jedno ramię na raz)

Ramię prawe: (Lewe ramię)
- 150 (151) rz zamknąć 4 oczka na początku rzędu
- 152 (153) rz zamknąć 3 oczka na początku rzędu
- 154 (155) rz zamknąć 3 oczka na początku rzędu
- 156, 157, 158, 159, 161(tak samo w lewym) rz zaknąć jedno po 1 oczku na początku rzędu
- 170 zamknąć wszytskie oczka

PRZÓD
: (przeczytaj całość zanim zaczniesz robić)
- nabrać 75o
- 7 rz przerobić ryżem
- 8rz:
*lewy przód: p do ostatnicj 10 o, 10o ryżem
*prawy przód: 10o ryżem, resztę na p
-
co 5 rząd, zamknąć 1 oczko x 11; robimy to z brzegu gdzie nie ma ryżu (mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi)

Dekolt:
-
kształtownie dekoltu (zamykanie oczek na dekolt) należy robić przed ryżową bordiurą (LP) lub za ryżową bordiurą (PP) (tzn. LP przerobić oczka prawe, do 3 ostatnich oczek przed ryżem, 2 razem na prawo, 1p, 10o ryżem, a w PP odwrotnie, 10oczek ryżem, 1p, 2 razem na prawo, reszta na prawo),
- od 8rzędu z brzegu gdzie jest ryż co 4 rząd zamknąć 1o, powtórzyć to 33 razy (136rz)
- 138rz: zamknąć 1 o
- 142rz: zamknąć 1 o
- 144 -1o
- 148 -1o
- 150 -1o
- 154 -1o
- od 156 rz, w kazdym parzystym rzedzie zamknac jedno oczko 5 razy
- 4 rzędy przerobic prosto, w 4 zamknąc wszystkie oczka, (w prawym przodzie oprócz ryżowej bordiury, przenieść oczka na agrafkę)

Pachy:
-LP: 120 rz zamknąc 5 oczek na początku rzędu
-PP: 121 rz zamknąć 5 oczek na początku rzędu
-od 122 rz w parzystych rzędach zamknąc 1 oczko, powtórzyć 3 raz
-130 zamnkąc 1 oczko

RĘKAWY
:
- nabrać 50o
- ściągaczem 1/1 (ohyda :P) przerobić 19 rz
- w 20rz równomiernie dodać 24 oczka
- 21rz; wszystkie oczka przerobić na lewo
- 22 rz: zacząć ażur:
- zrobić rękawy takiej długości jakiej się chce (moje to 20 powtórzeń ażuru)

Ażur:
rz1 (PS): o brzegowe, 1p, *1n, 1p, 1n, 1p, 2 razem na lewo, 1l, 2 razem na lewo, 1l, 2 razem na lewo, 1l, 2 razem na lewo, 1l, 1n, 1p, 1n, 1p*, 1p, o brzegowo (powtarzać to między gwiazdkami)
rz2 (LS): wszystko na lewo
rz3: wszytsko na prawo
rz4: wszytsko na lewo
powtarzać te 4 rzędy

Główka:
- PS: zamknąć 6 o, 2p, 2razem na l, 1l, 2 razem na lewo, 1l, 1 n, 1p, 1n, 1p, *wzór ażru powtórzyć 3 razy* 10p
- LS: zamknąć 6o, reszta na l
- PS: 2p, 2razem na p, prawe do ostatnich 4 oczek, 2 razem na p, 2p - ten rząd oznaczam jako (1)
- LS: 2l, 2 razem na l, lewe do ostatnich 4 oczek, 2 razem na l, 2l- ten rząd ma oznaczenie (2)
- PS: 2p, 2 razem na p, 2 razem na lewo, 2 razem na lewo, 1n, 1p, 1n, 1p, *wzór ażuru powtórzyć 2 x*, 1n, 1k, 1n, 1k, 2 razem na l, 1l, 2 razem na l, 4l, 1p, 2 razem na p, 2p
-LS: wszystkie na lewo (3)
- (1)
- (3) -te trzy rzędy razem mają oznaczenie (4) -> (3), (1), (3)
- PS: 2p, 2 razem na p, 2p, * wzór ażuru powtórzyć 2x* 1n, 1p,1n, 1p, 2 razem na l, 1l, 2 razem na l, 1l, 2 razem na prawo, 2p
- (4)
-PS: 2p, 2 razem na p, 1p, *wzór ażuru powtórzyć 2x*,
1n, 1p,1n, 1p, 2 razem na l, 2 razem na l, 2razem na p, 2p
- (4)
-PS: 2p, 2 razem na p, 3p, 3l, 2razem na l, 1l, 2 razem na l, 1l, 1n, 1p, 1n, 1p, *wzór ażuru 1x*, 4p, 2 razem na p, 2p
- (4)
-PS: 2p, 2 razem na p, 2p, 3l, 2razem na l, 1l, 2 razem na l, 1l,
1n, 1p, 1n, 1p, *wzór ażuru 1x*, 2p, 2 razem na p, 2p
- (4)
-PS: 2p, 2 razem na p, 2p, 1l, 2 razem na l, 1l, 2 razem na l, 1l,
1n, 1p, 1n, 1p, *wzór ażuru 1x*, 2 razem na p, 2p - (2)
- (1)
- (2)
- PS: 2p, 3 razem na p, 2razem na l, 2 razem na l, 1n, 1p, 1n, 1p, 1n, 1p, 1n, 1p, 2 razem na l, 1l, 2 razem na l, 4 p, 3 razem na p, 2p
- (3)
- (1)
- (2)
- na początku dwóch kolejnych rzędów zamknąc 3 oczka
- zamknąć wszytskie oczka


LEGENDA
:
p- prawe oczka
l- lewe oczka
PS- prawa stona
LS- lewa strona
m- (w dekolcie na plecach)- umieścić marker
PP- prawy przód
LP- lewy przód
n- narzut
(1)- 2p, 2 razem na p, p do ostatnich 4 oczke, 2 razem na p, 2p (rząd zawsze robiony na PS)
(2)- 2l, 2 razem na l, l do ostatnich 4 oczek, 2 razem na l, 2l (rząd zawsze robiony na LS)
(3)- wszystkie l
(4)- (3)+ (1) + (3)


WYKOŃCZENIE:

-zszyć korpus,
- ryżowe oczka, z prawego przodu, przenieść na druty,
- zrobić tak długą bordiurę aby dochodziła do części bordiury po lewej stronie
- przyszyć bordiurę do dekoltu,
- zszyć bordiurę
- wszyć rękawy
- zablokować delikatnie

ROMANCE
Yarn: is recycled one, choose sport weight Needles: 5mm (US 8) Gauge: 10cm/10cm- 20rows/20 stitches, after blocking


BACK
:
- co 96 st
- 7 rows knit moss stitch
- 8th row: k all
- every 5th row bo 1 stitch at each side , repeat 11x (55rows) - 15 rows knit straight (70 rows)
- from 71st row add one stitch every 6th row at each side, repeat 8x (119 rows)


Armholes:

- 120th r: bo 5 st at begining of row

- 121st: bo 5 st at begining of row

- from 122nd, every even number bo 1 st at each side, repeat 3x

- 130th r: bo 1 st at each side


Neckline:

- RS, r 149th: 10k, pm, 15k, bo 32 st, 15k, pm, 10l, (slip one arm to stitch holder, and knit one arm at this same time)


Right arm: (Left arm)

- r150 (151): bo 4 st at begining of row

- r152 (153): bo 3 st at begining of row

- r154 (155): bo 3 st at begining of row

- r 156, 157, 158, 159, 161 (this same in left) bo 1 st at begining of rows

- r170: bo all stitches


FRONT
: (read everything befor knitting)

- co 75 st

- 7 rows knit moss stitch

- 8th row:

* left front: k to last 10 st, 10st knit with moss stitch

* right front: 10st of moss stich, rest k

- every 5th row bo 1 st, repeat 11x (do this on side withouth moss stich panel)


Neckline:

- shaping neckline: you have to bo stitches before (left front) or after (right front) moss stitch panel (LF: k to last 3 st before moss stitches, k2tog, 1k, moss stitches; RF: moss stitches, 1k, k2tog, rest k)

- starting from 8th row every 4th row bo 1 stitch, repeat this 33x (136rows)

- r138- bo 1st

- r142
- bo 1st
- r144- bo1 st
- r 148- bo 1st
- r 150- bo 1st

- r154
- bo 1st
-from r156 every even number row bo 1 st, repeat 5x

- 3 rows knit straight,

- in 4th row bo all stitches in left front (in right front slip 10 stitches of moss stitch panel on stitch holder, rest bo)


Armholes:
-LF: r120 bo 5 st at begining of row
-RF: r121 bo 5 st at begining of row
- in both fronts from row 122 every even number bo 1 st, repeat 3x
- r 130: bo 1 st


SLEEVES:

- co 50 o
- knit 19 rows rib 1p/1k
- in 20th row add 24 st evenly
- r 21st: p all
- r 22nd: strat lace
- knit sleeves so long as you wish


Lace:
r1 (RS): 2k, *1yo, 1k, 1yo, 1k, 2ptog, 1p, 2ptog, 1p,
2ptog, 1p, 2ptog, 1p, 1yo, 1k, 1yo, 1k* 2k (repeat between stars)
r2: p all
r3: k all
r4: p all
repeat these 4 rows


Cap:
- RS: bo 6 st, 2k, 2ptog, 1p, 2ptog, 1p, 1yo, 1k, yo, 1k *lace patt, repeat 3x* 10k
- WS: bo 6 st, p all
- RS: (1)
- WS: (2)
- RS: 2k, 2ktog, 2ptog, 2ptog,
1yo, 1k, yo, 1k * lace patt, repeat 2x*, 1yo, 1k, yo, 1k, 2ptog, 1p, 2ptog, 4p, 1k, ssk, 2k
- (4)
- RS: 2k, 2ktog, 4k, *lace patt 2x*,
1yo, 1k, yo, 1k, 2ptog, 1p, 2ptog, 3p, ssk, 2k
- (4)
- RS: 2k, 2ktog, 2k, *lace patt 2x*
1yo, 1k, yo, 1k, 2ptog, 1p, 2ptog, 1p, ssk, 2k
- (4)
- RS: 2k, 2ktog, 1k, *lace patt 2x*
1yo, 1k, yo, 1k, 2ptog, 2ptog, ssk, 2k
- (4)
- RS: 2k, 2ktog, 3k, 3p, 2ptog, 1p, 2ptog, 1p,
1yo, 1k, yo, 1k *lace patt 1x*, 4k, ssk, 2k
- (4)
- RS: 2k, 2ktog, 2k, 3p, 2ptog, 1p, 2ptog, 1p,
1yo, 1k, yo, 1k *lace patt 1x* 2k, ssk, 2k
- (4)
- RS: 2k, 2ktog, 1p, 2ptog, 1p, 2ptog, 1p,
1yo, 1k, yo, 1k *lace patt 1x* ssk, 2k
- (2)
- (1)
- (2)
- RS: 2k, 3ktog, 2ptog, 2ptog,
1yo, 1k, yo, 1k, 1yo, 1k, yo, 1k, 2ptog, 1p, 2ptog, 4p, sssk, 2k
- (3)
- (1)
- (2)
- on begining of next 2 rows bo 3 st
- bo all stitches


ABBRAVIATION:

k- knit
p- purl
RS- right side
WS- wrong side
pm- place marker
RF- right front
LF- left front
yo- yarn over
(1)- 2k, 2ktog, k to last 4 st, ssk, 2k,
(2)- 2p, 2ptog, p to last 4 st, 2ptog, 2p
(3)- p all
(4)- (3) + (1) + (3)


FINISHING:

- sew everything
- moss stitch from RF slip on needles
- knit moss stitch panel so long to obtain all neckline
- sew moss stitch panel to neckline
- sew moss stitch panel from LF and neckline together
- sew in sleeves
- block gently

Ps. Jeśli znajdziecie jakieś błedy, to je zgłoście, bo nia mam siły tego czytać :P
Ps. If you found any mistakes, please let me know. I can't read this one more time :P

7 komentarzy:

 1. Ja czytam na bieząco podczas robienia więc się teraz nie wgryzę ale wielki szacun Kasiu za rozpracowanie wzoru i za spisanie (to spisywanie to moja największa zmora). Informuję przy okazji że czytam wszystko na bieżąco tylko czasem nie mam siły/czasu skrobnąc czegoś pod postem :/ Za życzenia dziękuję, rzeczywiście nie obchodzę ale wygrażam się MArcinowi, że mam 12 imienim w roku i powinnam dostawać prezent na każde ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Siostra wygląda na zadowoloną! *^v^*
  Ciekawe jest to połączenie ażurowych rękawów z gładkim korpusem.

  OdpowiedzUsuń
 3. Piękny jest bardzo. Kasiu, bardzo pięknie Ci dziękuję za zamieszczenie opisu- chyba czytałaś w moim myślach, bo bardzo mi się ten sweterek podoba i chciałam Cię prosić o opis. Pozdrawiam cieplutko.

  OdpowiedzUsuń
 4. tak tak :D mam nadprzyrodzone zdolności :P

  OdpowiedzUsuń
 5. sweter piękny, cieszę sie też że Aglaya nie ma już problemów z blogiem, bo przez to nie mogłam wejść też i na inne blogi na bloogrze, które mają dodaną jej strony do listy ulubionych, więc między innymi do Ciebie i do siebie
  w opracowanie romantycznego wzoru włożyłas dużo serca, dziękuję, przyda się na pewno, cieszę sie już też ze mogłam to przeczytać :P

  OdpowiedzUsuń
 6. sliczne wdzianko..pieknie opracowany wzor..dziekujemy:)..pozdrawiam ania

  OdpowiedzUsuń
 7. Ależ mnie uszczęśliwiłaś wzorem na to cacko ^^ Popieram, masz nadprzyrodzone zdolności!

  I jednocześnie składam zażalenie - mój czytacz blogów informujący mnie o nowych postach nie poinformował mnie o TYM nowym poście u Ciebie... Nie ufam mu już :(

  OdpowiedzUsuń